Първи случай на Западнонилска треска в областта е констатиран в МБАЛ – Пазарджик. Заболяването е потвърдено при 73-годишен мъж, който се лекува в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик.  Пациентът с  с придружаващи заболявания, които много наподобяват инфекцията. Болният е с мозъчно-съдова болест, атрофия на мозъка. Заболял е със засилване на обичайните му симптоми и повишаване на температурата. Бил объркан и станал неконтактен.

“Предвид сезона го изследвахме и за това заболяване и се потвърди  Западнонилска треска“, обясни началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева. Тя предупреждава, че през летния сезон не бива да забравяме и други, типични за топлото време заболявания.

Западнонилската треска е предавано с комари остро инфекциозно заболяване. Основен резервоар и източник на инфекцията са птиците – 80% от тях прекарват инфекцията безсимптомно. Причинителят на заболяването е малък вирус, а преносител – комари от различни видове.

   Предаване на инфекцията от човек на човек не е документирано, приема се, че концентрацията на вируса у бозайниците, включително човек,  не достига достатъчно високи нива и те не могат да заразяват.

   Първият случай в Европа е от 1958 г. в Албания. По данни на НЦЗПБ  в България от 2010 до 2019г. са регистрирани 33 случая, от които 14 потвърдени, а 19 – вероятни.

   Заболяването най-често протича като трескаво състояние с повишена температура, отпадналост, болки по мускули и стави и преминава без да бъде диагностицирано. В 1- 10% от случаите се развиват неврологични симптоми.  възпаление на мозъка – енцефалит, мозичните обвивки или и на двете.

   Болестта се среща в топлите месеци на годината – летните – и това е свързано с активността на преносителите – комари.

   В Пазарджик до 2019 г. са диагностицирани 4-ма болни със Западнонилска треска  и то при случаи  на енцефалит.