Община Брацигово спечели малък, но важен за жителите на града проект от националната кампания „За чиста околна среда – 2020“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщи шефката на отдел „Образование“ – Ваня Стефанова.

Нова детска площадка за игра е изградена в ромския квартал под наслов „Чиста околна среда – смях и игри за нашите деца“. Детският кът се намира между улиците „Георги Бенковски“ и „Ангел Симонов“ и „Петър Фикин“.

Средствата, в размер до 10 000 лв., са от Националната кампания „За чиста и околна среда – 2020“, конкурсна тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Преди появата на детската площадка бе почистен терен с площ 216 кв.м. Върху него се изгради пространство, което да стане притегателен център за игра и социализация на децата и техните родители.

По проекта са изградени ограждения, засадена е подходяща растителност за подобряване на средата и микроклимата, както и за естетизация на района. Монтира пейки и паркови кошчета за отпадъци., както и неотменните детски съоръжения – катерушки и пързалка.

Основна цел на проекта е чрез активното участие на местното население да се постигне и гарантира повишаване качеството и привлекателността на жизнената среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на уменията и желанията за опазване на околната среда у гражданите.