При изключителен интерес от страна на читалищните секретари премина днешния семинар, свързан с превенция разпространението на COVID-19, на който гост-лектори бяха инспектори от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, Дирекция „Обществено здраве“. Събитието се организира от Регионален информационен център „Читалища“ по повод откриването на Читалищната учебна 2020-2021 година и с цел организиране работата на читалищата в условията на COVID-19.

На читалищните секретари бе изнесена презентация на тема: „Въпроси и отговори за COVID-19“, включваща актуални данни за разпространението на инфекцията в област Пазарджик. Представени им бяха последните нормативни изисквания по отношение противоепидемичните мерки и изисквания за нормалното функциониране на читалищата, като се акцентира върху Алгоритъма за провеждане на дезинфекционни мероприятия в обектите с обществено предназначение.

По време на презентациите възникна дискусия, на която читалищните дейци свободно задаваха множество въпроси и получиха практически указания от здравните специалисти. Интерес представляваха въпроси свързани с поставяне на лицата под каратина, спазване на противоепидемичните мерки, кога е необходимо човек да си направи PCR тест, правилно използване на лични предпазни средства, подходящи препарати за дезинфекция.

Срещата премина при изключително спазване на противоепидемичните изисквания.

Днешният семинар е поредна съвместна инициатива между РЗИ Пазарджик и Регионален информационен център „Читалища“.  През годините се утвърдиха много добри партньорски взаимоотношения между двете институции по отношение опазването на общественото здраве.