Областният управител Стефан Мирев и началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова дадоха старта на нов мащабен проект в сферата на образованието в област Пазарджик. “Обновяване и модернизация на регионална образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София – област“ BG16 RFOP001-3.002-0017-C01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. В рамките на проекта в област Пазарджик финансиране ще получат четири професионални гимназии: ПГИМ Пазарджик, ПГМЕТ – Пазарджик, ПГСА Пазарджик и ПГИТ „Алеко Константинов“ – Велинград.


„Обръщам се към вас от името на четирима наистина щастливи директори на 4 професионални гимназии в област Пазарджик“, каза в приветствието си Таня Благова, директор на ПГИМ – Пазарджик и не скри вълнението си, че днешната церемония сбъдва една нейна десетилетна мечта, в училището да има модерна спортна база за младите хора. С осъществяването на този проект в четирите професионални гимназии, ще се създадат условия за обновяване и модернизация на материално-техническата база, в която се обучават над 2 хиляди ученици.

„Поздравявам училищните ръководства на професионалните гимназии за разработените проектни предложения, за амбицията да продължават така упорито да променят и подобряват средата, в която ученици и учители творят, учат и спортуват“, каза областният управител Стефан Мирев.

Ще бъдат изградени нови физкултурни салони, спортни площадки, ремонт на училищни общежития, саниране на някои от сградите, оборудване на кабинети и не на последно място ще бъде изградена достъпна архитектурна среда, допълни областният управител. Той благодари на Министерство на образованието и науката за подкрепата и за осигурените финансови средства от страна на държавата. Мирев пожела успех на строително-ремонтните дейности, здрава и успешна нова учебна година.

Своите поздрави към директорите на четирите професионални гимназии и благодарности към МОН, отправи и началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова. Тя представи дейностите, които предстоят по проекта в четирите професионални училища в региона. В Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик ще бъде изграден физкултурен салон, външна спортна площадка, предвидено е оборудване и осигуряване на достъпна образователна среда чрез изграждане на външен асансьор.

В Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик финансирането е за вътрешен основен ремонт на ученическо общежитие, и изграждане на достъпна архитектурна среда в основната сграда. В Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пазарджик проектът е за основен ремонт на покрива на училището, изграждане на ограда на двора и спортна площадка.

И в Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов“, гр. Велинград – за нов физкултурен салон, за основен ремонт и саниране на училищната сграда, обновяване на отоплителната инсталация, ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство, оборудване на кабинети с компютри, изграждане на лаборатории по физика, химия и обновяване на ученическата столова.

„Всичко това е продължение на националната ни политика за подобряване на материалната инфраструктура и условията в професионалните училища. Тук са ръководителите им, които години наред работиха за това. Надяваме се с това да покажем грижата, която осъществяваме за обучението и възпитанието на нашите деца”, каза Валентина Кайтазова.

В 15-те държавни професионални гимназии в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София, ще бъдат инвестирани общо15 млн. 802 хил. лв., от които 13 млн. 832 хил. лв. се осигуряват от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и 2 млн. 308 хил. лв. са национално финансиране. Проектът за цялата страна трябва да приключи до 25 декември 2021 г.