На 3-ти октомври 2020 г. (събота) от 18:00 ч. в литературния кът на Алея на книгата Пловдив 2020 (на площад Централен до Централна поща) доц. д-р Красимира Кръстанова – Декан на Философско-исторически факултет на Пловдивски университет ще представи новата книга на д-р Георги Мишев „Ритуални измивания – ПОЛИВКИ“.

След успеха на „Антични следи в магическите обреди от българските земи“ ни предстои среща с една от природните стихии – водата. Тя има съществено значение не само за българските традиции, но и в тях е запазено знанието за силата и свойствата на водата.

След многобройни срещи с възрастни и млади хора от различни краища на страната, културологът д-р Георги Мишев ни въвежда „В културата, която още е жива по българските села, която познават и доста граждани, водата се смята за притежаваща магически свойства. В народния език тя получава доста определения: още от приказките знаем за жива и мъртва вода, а има и неначената, ненапита, мълчана, нощувала по звездите… В нея се добавят билки и различни предмети да засилят магичната ѝ и измиваща сила. Тя отнася всичките злини и освобождава тялото и душата от въздействието на нечистото. Тези свойства са необходими за извършване на много обреди, но преди всичко за лечебните практики, и тъкмо на тях посвещава своя труд доктор Мишев.“, пише московчанката Ирина Седакова, Доктор на филологическите науки.

ЗА НЕГО

Д-р Георги Мишев е завършил езикова гимназия с немски и английски език. През 2006 г. придобива бакалавърска степен по Немски и Руски език, а през 2011 г магистърска по Защита на културно-историческото наследство в Република България. През 2003 г. като стипендиант в Дрезден, Германия, изучава „Приложна лингвистика” и „Антични заклинания” (при проф. Йохан Тишлер). От тогава е научният му интерес към гръцките магически папируси, както и към хетските ритуални текстове. Неговата докторска дисертация „Българската традиционна култура като информационен ресурс за магиката в Антична Югоизточна Европа”, е защитена през 2014 г. Авторът има редица публикации по тематиката на български и на чужди езици и е участвал в редица национални и международни конференции (Англия, Австрия, Русия, Виетнам). Член е на международното общество за етнология и фолклор. В момента е хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.