Включената за разглеждане като втора точка в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Пазарджик – Наредба за отглеждане на домашни животни в областния град, бе оттеглена днес.

Това стана по предложение на председателя на комисия „Законност“ в ОбС – адвокат Здравко Митрев. Той поясни, че това се налага, тъй като по текста на Наредбата трябва да се извършат още поправки и в този вид, тя няма да отговаря на обществените очаквания.

Мнението му бе подкрепено от останалите му колеги, а приемането на Наредбата се отлага до момента, в който тя ще бъде обновена.