Министър Христо Терзийски, както и представители на политическото и професионалното ръководство на МВР очакват утре в септемврийското село Бошуля. Повод за визитата е престоящото утре откриване на тренировъчния полигон за обучение на служители и граждани за действия при наводнения и последващи кризи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Първата тренировка в центъра вече е факт, през септември там се проведе обучение за подготовка на доброволци за реакция при наводнения и последващи кризи в рамките на проект  „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Министерство на вътрешните работи в партньорство с Консорциум „Дикон-БЧК“.  В него взеха участие представители от ДЕРБАК  – Пазарджик, МАЕ  и доброволци на Областната организация на БЧК – Пазарджик.

Новата придобивка е част от проект за създаване и оборудване на 6 центъра за реакция при природни бедствия и кризи. Финансирането за всички е 39 000 000 лева, отпуснати по Оперативна програма „Околна среда“.

Очаква се в тях да бъдат обучени над 90 хиляди души, 78 хиляди от тях деца. Целта е хората да бъдат по-подготвени при критични ситуации, да имат знанията за потенциалните рискове и възможностите за справяне с тях.