Преподавател в НУ „Михаил Каролиди“, от 38 години

Г-жо Пискюлева, колко деца учат в НУ „Михаил Каролиди“ ?

Нашите възпитаници са 127 на брой, в седем паралелки.

Има ли добра разгласа сред учениците за провеждането на ежегодения анонимен конкурс за написване на есе, разказ, стихотворение или създаване на рисунка на тема „Пещерските будители“ организиран от Биовет АД ?

Преди да вляза в класните стаи, за да запозная децата с изискванията на конкурса, част от тях вече знаеха за провеждането му от сайта Peshtera prim. Разбира се, те не знаеха факти за личностите, които са оставили трайна диря в обществения живот на града. Те се допитаха до своите родители, от които очакват помощ и вече имат представа и информация за част от хората останали в историята на Пещера. Деца на тяхната възраст бързо се „палят“ от подобни идеи. Вчера проведох разговори с тях, за да се запозная колко ще вземат участие в конкурса и по каква тема ще работят. Мога да кажа, че със сигурност имаме десет малчугана. Нека не забравяме, че те са малки. В този смисъл твърдя, че изобразителната дейност им се отдава повече, защото за тях все още е трудно да създават художествен текст, да конкретизират чутото и прочетеното в по-малък обем  с лекотата на по-големите ученици. 

Знаете ли какво ще рисуват участниците в конкурса ?

Не, децата знаят, че е свободна техниката за рисунка и е по избор. Те сами ще изберат и преценят какво да рисуват. Важното в случая е, че им е ясна темата на конкурса. Част от тях споделиха, че са се насочили към личността на Михаил Каролиди, който е патрон на нашето училище. Интересна им е тази личност. Независимо, че онова, което е останало в историята от него като обществена личност е дарената сграда, в която учим. Децата осъзнават, че това дарение е голямо, както в миналото, така и сега като обем. Това мотивира техния избор.

Интересно ми е да науча Вашето лично мнение за конкурса организиран от Биовет АД. Имаме ли днес нужда от провеждането на подобни инициативи?

Аз и колегите ми одобряваме този конкурс. Аз лично бих казала, че трябва да има още много подобни конкурси. Децата придобиват знания, защото те самите избират, по каква тема ще работят. Така се каляват, както се казва, в една такава надпревара, колкото и да са малко като брой участници. Мисля, че за Начално училище десет участника са напълно нормална бройка за провеждане на конкурс. 

Благодаря г-жо Пискюлева. Продължаваме напред. Предстоят още срещи, до момента в който ще видим и прочетем представените конкурсни работи от учениците в пещерските училища.

Дотогава пожелаваме здрава и присъствена учебна година и успех!