Учениците в 8-12 клас могат да се подготвят за професиите на бъдещето с програмата „Дигитални науки“

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че ще приема кандидатури на ученици в 8-12 клас за обучението си по дигитални науки в Пещера до 25 октомври. Участието в ИТ
програмата е безплатно, а кандидатстването за нея става през сайта на Училищна Телерик Академия.

Школа за 8-12 клас

С практическа насоченост и модерна програма, обучението „Дигитални науки“ подпомага кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация. Те научават какво стои зад новите технологии и как да ги управляват. Обучението ще се провежда в СУ „Св.Климент Охридски“, с подкрепата на Община Пещера. Стартира в началото на ноември и ще продължи до юли 2021 г., а форматът (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.

Кандидатстване и входен изпит

От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 25 октомври. Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.

Интерактивните програми на Училищна Телерик Академия развиват креативността и логическото мислене на учениците и изграждат у тях дигитални компетенции и умения за решаване на проблеми. Придобитите познания са полезни за всички сфери на развитие и
професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна
програма.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.