Над 60 процента от учителите в България са застрашени от т.нар. прегаряне (burnout effect) стана известно на национална научна конференция, посветена на темата, организирана от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ по проект, съобщи Димитър Хаджидимитров, председател на Регионален синдикат „Образование“ (РСО) към КТ „Подкрепа“ Пазарджик..

Форумът се състоя във Велико Търново. В срещата участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, .

Един от изводите по проекта е, че сред учителите липсват компетенции как да се справят със стреса, как по-добре да управляват времето, с което разполагат, и съчетанието между личния и професионалния живот, посочи министър Сачева.

Тя отбеляза, че в промените в Кодекса на труда, които трябва да бъдат приети до края на месеца, е заложено педагогическите специалисти да имат възможност да се пенсионират по-рано по собствена преценка.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов припомни, че подобна възможност съществува чрез т.нар. Учителски пенсионен фонд, основан през 1997 г., но е важно тя да бъде „облечена“ законодателно. ПЕТНАДЕСЕТ са стресовите психогенни фактори, които влияят на стресовото професионално прегаряне при учителите преди и след пандемията от COVID-19.

Сред тях е темата за ангажираността на учениците, взаимодействието с родителите, административната тежест, психоклимата и социалното партньорство, посочи министър Красимир Вълчев.

Той подчерта, че са отменени тематичните разпределения като задължителни, за да се намали административната тежест, а препоръките към регионалните управления на образованието и директорите са да насърчават креативността и иновативността на преподавателите.

Нов момент в Колективния трудов договор е сключването на споразумение между родителите и учителите за ясни и по-строги правила по отношение на дисциплината в училище.

Документът не е задължителен, а целта е да се създаде разговор и взаимна подкрепа при възпитателната функция на училището, отбеляза министър Вълчев. Той припомни, че догодина средствата за възнаграждение на учителите ще бъдат един милиард триста и осемдесет милиона лева повече спрямо 2017 година.

Според д-р Юлиян Петров – председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, в Колективния трудов договор в сферата на образование е заложено и разработването на национална програма за рехабилитация и възстановяване на педагогическите специалисти, като един от компенсаторните механизми за преодоляване на т.нар. бърнаут, характерен за съсловието.