Пресцентър ОДМВР-Пазарджик

През месец октомври 2020г. стартира обученията за третата група деца по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“.

При стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в присъствието на представители на нашите партньори в училищата тържествено се откриха нови пет детски полицейски управления.

През следващите две години в Програмата ще се обучават 116 деца от  СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик, ОУ „Проф. М. Дринов“ гр. Панагюрище, СУ „Васил Левски“ гр. Велинград, СУ  „Александър Иванов- Чапай“ гр. Белово и СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера. Продължава съвместната дейност с партньорите- Български младежки червен кръст, Регионалната здравна инспекция, общинските администрации   и други ангажирани с проекта институции Учебните занятия стартират още тази седмица и ще се провеждат на модули по темите: „Оказване на първа долекарска помощ“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Лична полицейска защита“ и др. Служителите, работещи по Програмата „Детско полицейско управление“ разработват теми и имат в готовност при необходимост чрез платформите , използавани от съответното училище да преминат към електронна форма на обучение.

Благодарим сърдечно на ръководствата на училищата, родителите и нашите доброволци за проявеното желание, ентусиазъм и гласуваното доверие към Районните полицейски управления въпреки наложените ограничения и мерки във връзка с COVID-19.