Ученици от 12 А клас, специалност „Икономическа информатика” бяха домакини на виртуална среща. Техен гост бе Иван Тричков, мениджър Агенция Пазарджик към NN България. Той изнесе лекция на тема “Кредити, данъци и застраховки по време на криза“. Срещата бе осъществена виртуално в приложението Teams.

Иван Тричков, който е и финансов консултант, направи обзор на предлаганите на българския финансови пазар кредити, разясни как трябва да се взимат решения за теглене на кредит, каква част от кредита съставляват лихвите и таксите, и не на последно място какво представляват бързите, ипотечните и жилищните кредити. От лекцията учениците разбраха за  безлихвените кредити по време на криза, които могат да  ползват свободните професии. Потребителските и овърдрафт  кредитите бяха друга от разгледаните теми.

Даден беше пример и за кредит за почивка зад граница, единственото обезпечение, за който е репутацията на искателя. Учениците поискаха да научат за студентските кредити и лихвите по тях, в страната. Иван Тричков направи и паралел между лизинг и потребителски стоков кредит. Неговият съвет към учениците бе: “Обмислете добре условията и четете договора преди за подпишете документите за кредит“.

Той анализира, по ученически въпрос, хипотезата дали е възможно в България да се закупи жилище с ипотечен кредит, вноските по който да се плащат с пари от наема на същото жилище. Втората обсъдена глобална тема  бяха местните и държавните данъци, като и   бе направено сравнение между  плоския данък и подоходното облагане със скала.

Иван Тричков обясни механизма за облагане с ДДС и коментира решението за някои видове стоки и услуги ставката от 20 % да бъде намалена. По време на лекцията учениците разбраха какви права имат при избора на пенсионен фонд за втория стълб от пенсионното си осигуряване, както и защо в България културата да застраховаме имуществото и живота си все още се развива. Те се запознаха с  подробности за видовете имуществено и живото застраховане в страната.

Не на последно място абитуриентите  научиха как да не допускат грешки при подаване на документи за интервю за работа. Често срещани в практиката са непълни SV –та, в които не е вписан телефон за обратна връзка, както и снимки, неиздържани в делови стил, коментира Иван Тричков. Освен лекцията  дванайсетокласниците разгледаха и презентация по данни на платформата за работа Job Tiger за това какви умения търсят работодателите, подготвена от тяхната преподавателка Марияна Георгиева.

Седмицата на професионалните умения се  провежда от 9 до 13 ноември по инициатива на Европейската комисия.  В този период местни, регионални и национални организации от всички страни в Европейския съюз показват най-доброто от професионалното образование и обучение, aспециалисти в различни области са насърчавани да споделят своята история на професионално израстване.