Кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и моторни превозни средства, организира Общината Пазарджик. 

Със съдействието на „Норд елрециклинг“ АД, Общината осигурява на гражданите специални контейнери за целта, които ще бъдат разположени пред Центъра за информация и услуги на гражданите.

Кампанията ще е в два дни – този и следващият петък. Желаещите да се освободят от излишните електрически и електронни отпадъци ще могат да се възползват от възможността, която им предоставя Община Пазарджик на 20 и 27 ноември, от 10.00 часа до 12.00 часа.

„По традиция всяка година организираме такива кампании за разделно събиране на отпадъците. Стремим се да сме в услуга на нашите съграждани, които ни алармират за грозни гледки като изхвърлени електрически печки, стари телевизори, акумулатори, хладилници и отпадъци, които не могат да се натикат в контейнерите и затова се налага да ги събираме отделно.“, каза кметът на Пазарджик Тодор Попов.

„За това и в дните 20 и 27 ноември отново ще се събират точно такива отпадъци и е важно да подчертаем, че в бъдеще Общината ще поощрява съгражданите ни, които използват разделното сметосъбиране.“, коментира той.

От общинската администрация уточняват, че излезлите от употреба и бракувани МПС, залежаващи по паркинги и улици, ще могат да се предат, след предварителна уговорка на място с лице, представител на организацията „Норд елрециклинг“ АД.