Средното училище в гр.Сърница е с изцяло нов и модернизиран вътрешен и външен облик след реализация на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, който се осъществи с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на селските райони”, който Общинска администрация Сърница успешно приключи.

Стойността на проекта е в размер на над 2 200 000 лв. с ДДС. Извършени са основни строително-ремонтни дейности на цялата сграда, в това число и изграждане на изцяло нови електро и ВиК инсталации, покривна конструкция, както и нова парно-отоплителна система.

Осигурена е добра енергийна ефективност на сградата. Учебните и административните кабинети са оборудвани с ново ученическо оборудване, обзавеждане, мебели и пособия, чрез които по модерен и достъпен за децата начин да се представя учебния материал в комфортна и интересна за всяка една възрастова група среда.

Облагороден и реновиран е дворът на училището, както и спортните площадки, изградени са нови кътове за отдих, игра и общуване както за малките, така и за големите.

Днес училището има нов, свеж и атрактивен вид на европейска образователна институция, в който децата на Община Сърница ще могат да учат в модерна и интерактивна среда.