Днес внезапно почина проф. Тодор Балкански, съобщиха негови близки.

Роден е на 25 ноември 1944 г. в село Сарая, в семейство на индустриалец, репресиран след национализацията. Завършва Великотърновския университет, прави аспирантура и докторантура в БАН. Дисертациите му са на тема: кандидатска – „Омоними в българския език, получени по словообразувателен път“(1979) и докторска – „Българите в Румъния. Език. Етнос. Етнонимия“ Ономастика. Проспографии“(1996).

Поклонението пред тленните останки на проф. Тодор Балкански ще се състои на 28.11.2020г. от 15:00 часа на гробищата в село Сарая.

Проф. Балкански има огромно творчество. Написал е над 450 статии и студии и над 40 монографии.Създава две нови течения в българската наука: ономастична просопография и езикова археология.