БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe

1 Младши експерт

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

1 Счетоводител

20 Опаковач

10 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси

6 Машинен оператор, обувно производство

2 Работник, развъждащ едър рогат добитък

2 Машинен оператор, обувно производство

5 Машинен оператор, рязане на текстил

1 Личен асистент

1 Касиер

3 Сортировач, бутилки

1 Счетоводител

3 Машинен оператор, дървообработване

3 Машинен оператор, банциг

3 Машинен оператор, банциг

1 Общ работник

1 Резач, горски дървен материал