Община Пазарджик уведомява всички заинтересовани лица, че във  връзка с обявеното извънредно положение, преустановяване на учебни занятия, на определен вид дейности и нарастваща опасност от разпространение на COVID–19, в борбата за ограничаване на разпространението на заразата, довела до въвеждане на извънредно положение в цялата страна и поради силно намаления пътникопоток, считано от понеделник – 07.12.2020 г. временно се актуализират превозите на пътници по следните междуселищни автобусни линии, с часове на отпътуване, както следва:


АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 27 – ГР. ПАЗАРДЖИК – С. ПАТАЛЕНИЦА 

Маршрут:  Автогара Пазарджик – с. Главиница – с. Алеко Константиново – разклон  Капитан Димитриево – Кариерата – с. Дебращица – Стрелбището – с. Црънча – с. Паталеница  – Баткун /Санаториума/  

 В делнични дни:   

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:10, 10:55, 13:30,  15:50, 17:00, 17:55,

  Тръгва от  с. Паталеница: 6:30, 8:10, 11:50, 14:30, 16:50,

 В празнични и почивни дни:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:10, 15:05, 17:55

 Тръгва от  с. Паталеница: 6:30; 8:10; 16:50

Автобусна линия гр. Пазарджик  с. Семчиново

Маршрут: Автогара Пазарджик – разклон с. Мокрище – с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново

В делнични дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:05, 9:15,  11:15, 13:25,  17:45, 19:40

Тръгва от с. Семчиново:   6:10, 7:50, 10:05,  12:20, 14:20,  18:40

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 9:15, 13:25,17:45

Тръгва от с. Семчиново:              10:05, 14:20,  18:40

Автобусна линия гр. Пазарджик  гр. Пещера

  Маршрут: Автогара Пазарджик – с. Главиница – разклон с. Капитан Димитриево – с. Капитан Димитриево – с. Радилово –  гр. Пещера и обратно.

 Всички  дни по празничен график:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 8:15, 11:15, 14:15, 17:15

Тръгва от гр. Пещера: 9:45, 12:45, 15:45, 18:45

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мокрище – с. Ляхово- с. Братаница

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20;  16.30; 17.30; 18.45

Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50;  17.00; 18.00;

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17.35

Тръгва от с. Братаница:            8.15; 11.30; 14.30

№ 21 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мало Конаре

  Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – разклон с. Мало Конаре – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  9.20; 11.40; 14.15; 19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00 (през с. Добровница); 12.30; 15.00 ч.

В празнични дни:

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:   19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

№ 20 – Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Сбор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Сарая – с. Гелеменово – с.Априлци-с.Сбор

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00; 13.40; 16.00; 18.00 ч.

Тръгва от с. Сбор: 6.20; 7.50; 14.30; 16.50 ч.

В празнични дни:

Не се изпълнява

№ 24 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.

Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.

Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.

№ 23А Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с. Хаджиево – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 18:50ч.

№ 23 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05;  9.40;  13.35;16.55;  

Тръгва от с. Говедаре: 6.20; 7.50;  10.40; 14.20; 18.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00

№ 34 – Автобусна линия – с. Овчеполци – гр. Пазарджик

Маршрут: с. Овчеполци – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.

В празнични и почивни дни – не пътува

№ 34А – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Овчеполци – с. Цар Асен – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен – с. Овчеполци* – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.* (*преминава през с. Овчеполци)

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.

В празнични и почивни :-не пътува

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

           Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост р. „Марица” – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

В делнични дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – гр. Пазарджик

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – бул. “Г. Бенковски” – ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г. Бенковски” – бул. “Цар Освободител”  – мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” – Автогара гр. Пазарджик

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

             Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло –  Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч

№ 19 – Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00;  18.40 ч.

Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч

№ 21А – Автобусна линия гр. Пазарджик – /с. Добровница – с. Пищигово/ – с. Мало Конаре

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово  – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  17.40; 19.40 ч.

Тръгва от с. Мало Конаре: 10.00 ч. (не пътува през с. Пищигово); 11.50 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40

Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Тополи дол

               Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово – с. Тополи дол

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.10 ч.

Тръгва от с. Тополи дол: 6.45; 15.00 ч.

№ 29 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово

              Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с. Калугерово – с. Лесичово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово – с. Церово

               Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с. Калугерово – с.Лесичово- с. Церово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово

           Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово – с. Лесичово

             Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово- с. Лесичово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Церово

            Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.* /през с. Юнаците и с. Величково/

Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.

Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Динката

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик –  с. Юнаците – с. Величково- с. Памидово- с. Динката

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Ветрен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково- с. Бошуля – гр. Ветрен

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 15.30 ч.

№ 28 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Виноградец

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – Винарна с.Виноградец – училище с. Виноградец – с. Виноградец

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.*/през с. Юнаците и с. Величково/;

Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.

В празнични и почивни дни – не пътува

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Калугерово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Памидово – с. Динката – с. Щърково – с. Динката – с. Калугерово

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.

В празнични и почивни дни

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река  “Марица”- Болница – ул. “Стефан Караджа” –АМ Тракия – гр. Пловдив

Всички  дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  8.00; 10.00; 14.00; 16.00; 18.00;

Тръгване от гр. Пловдив:   9.00; 11.00; 15.00; 17.00; 19.00;

№ 23 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05;  9.40;   13.35;16.55

Тръгва от с. Говедаре: 6.20;  7.50;  10.40;   14.20; 18.00

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК