Без значение каква е ситуацията, правилният начин на действие винаги е състрадание и любов.“

Нийл Строс

Автор на текста е Мария ЗЛАТКОВА – секретар на НЧ“Развитие – 1873″ гр. Пещера

НЧ „Развитие -1873“  – център на духовния живот в гр. Пещера, адаптира сградата си паметник на културата строен през 1903 г. към съвременните  изисквания на хората със специфични потребности.

Със закупената рампа за стълбите пред главния вход се преодолява височина от 46 см., предизвикателство за хора с двигателни затруднения .

Осигурява се архитектурен достъп до театралният салон – единствената зала в града с капацитет от 200 места на закрито, където се провеждат обществени обсъждания , културни събития и инициативи организирани от Община Пещера, НЧ“Развитие – 1873“, учебните заведения и гражданските клубове в града .

Това се случва с реализацията на проект   „Информационни пътеки за хора със специфични потребности – една малка стъпка към голямата грижата за човека“ ,  финансиран от Общински фонд за подкрепа  на местни инициативи.                                                                   

Читалищната библиотека единствената обществена библиотека в гр. Пещера. Тя е включена в системата Глобални библиотеки . Разполага с книжен фонд от 37000 тома. Наред с печатните периодични издания е абонирана и за  образователния сайт „Уча се” в помощ на ученици, студенти, родители. Осигурява онлайн достъп до електронния си  каталог и други собствени бази данни чрез интернет и предоставя дистанционни услуги на своите потребители, средно годишно 800 абоната и нито един от тях незрящ – по обясними причини.                                                

Проект „Информационни пътеки за хора със специфични потребности – една малка стъпка към голямата грижата за човека“ преодолява и това неравенство.  В читалищната библиотека по проекта е инсталиран специализиран софтуер на Българската академия за компютърна лингвистика за трансформиране на текстови файл в гласов. Проведе се обучение на работещите в нея трима библиотекари и четирима доброволци от Клуб приятели на книгата, които ще сътрудничат на незрящи в придобиване на умения за ползване на специализирания софтуер.Те ще са в помощ на незрящи в приобщаването им към глобалния свят на информационното общество.

За читалищното ръководство и доброволците, отговорът на въпроса защо правят това е в китайската поговорка :                                                                                                                                                                 Ако искаш да си щастлив за един час, подремни. Ако искаш да си щастлив цял живот, помогни на някого.