(Ани Ганчева, 10 клас, Пазарджик)

Текст: Илиян КУЗМАНОВ

Конкурсът за Коледни разкази на Фондация Арт Ангел е вдъхновен от историята на една Мария, която бе от Латвия, мюсюлманка, обикаляла цяла Европа, попаднала в беда, от онези невидимите хора, които обикновено не забелязваме, но същевременно ни карат да се замислим над толкова много въпроси.

За обществото ни, взаимотношенията, това което ни прави хора, за добротата, морала, етиката. За това, което ни прави активни граждани, за безразличието, апатията, емпатията, за личната инициатива, свободния избор, за свободата, човещината. За това което ни разказва Коледа, за емоциите, сърдечността, споделеността, безкористностността, любовта…

Какво ни учи Коледната история? Важи ли още в нашето модерно общество зачитането на човечността? Възможно ли е да стимулира мислите ни и емоциите, да резонират с историята, която оцелява повече от 2000 год.?

Надеждата и оцеляването, подтисничеството и свободата? Надеждата, че има нещо по велико от нас самите, от нашите користни интереси, идеали, цености, блянове, мечти- надежда не само за нас а за всички хора ?

Смиреността, това че Бог е дошъл да служи и да бъде наравно с хората, а не като владетел, властоимащ, а служител на обществото, доколко това е релевантно, доколко този Християнски идеал ни е нужен?

Идеалът за равенството и незлоупотребяването с властта? История за мир и добра воля? За хората на улицата, за хората в нужда, за топлината и любовта? Както и въпроса за семейството и неговата роля в съвременния свят? Къде, в края на крайщата, започват универсалните човешки права? Не е ли в малки места, близко до вкъщи- толкова близко и толкова малки, че те не могат да бъдат видени на никоя карта…

Докато тези човешки права нямат смисъл там, те нямат смисъл никъде другаде. Докато ние не сме заинтересовани да ги има там, около семейния огън, семейната трапеза, няма смисъл да гледаме за тях, където и да е другаде.

За конкурса, в които за нас не са важни наградите, а провокацията, която успя да накара над 120 човека не само от България да се включат, първа награда печели Николай Илчевски с разказа си „Сърната“. Авторът на „Репортажи от нищото“, „Записки от селската кръчма“, „Металургия на думите“, написа топлия зимен разказ, специално във връзка с историята на Мария, която вдъхнови конкурса.

Втора награда отива при Майя Виткова- Косев, София, с пъстрия и шантав коледен разказ „Дядо“.

Трета награда заминава далеч, Валенсия, Испания, при Диана Иванова Олива, за емоционалния и носталгичен разказ „Нощта на Рождество“.

Наградата за „Човечност Мария“, която тази година е за всички жители на село Калугерово, за всичко, което те направиха за една чужденка в беда, за една жена на улицата, за дрехите, за храната, за подслона, за гостоприемството, за топлината, за това че постъпиха по човешки. За игумена на манастира в Калугерово Атанас, който каза че без значение, какво могат и правят институциите, ние ще постъпваме както ние знаем, като хора! А таблет отива при 13 годишния Георги Златарев.