Община Пещера изпълни Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров“ 73“ .

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов преряза лентите на реновираните обекти, благодари за прецизната работа на фирмите изпълнители на поръчките и пожела на ползвателите здраве и благоденствие. “

Тези обекти са част от многото, с които обликът на Пещера ще се промени, ще се подобри средата за живот, инфраструктурата и чистата околна среда ще ни доближат до европейските изисквания за съвременни и добре уредени места за живеене.“, каза кметът Младенов.

Присъстваха още зам.-кметовете Гълъбина Карамитрева и Елена Рядкова, Галина Стоянова- секретар на Община Пещера, екипът на проекта, представители на строителните фирми и строителния надзор, като се спазваха всички противоепидемични мерки във връзка с кризата с коронавируса. Общата стойност на проекта е : 1 016 655.37лв., който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Обектите на интервенция са сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, и „Дневен център за деца и младежи с увреждания“. По проекта са поставени 93 фотоволтаични панели за нуждите на сградата, чрез която центровете в сградата обект на интервенция ще могат да покрият средно годишно около 70-80 % от електроенергията.

Община Пещера със собствени средства закупи устройство за изкачване на стълби с цел осигуряване на непрекъснат достъп на лица с увреждания до обекта съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Санирани по проекта са многофамилни жилищни сгради на ул. „Симон Налбант“ 50 и на ул. „Георги Зафиров“ 73“. По проектите са топлоизолирани външните стени, подовете и покривите на сградите. Подменени са дограмата,на стълбищните площадки и мазета са монтирани енергоспестяващи осветителни тела. Осигурен е непрекъснат достъп на лица с увреждания до обектите. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка и ще подобрят на условията за живот в малките градове, което от своя страна ще допринесе за повишаване на цялостната им атрактивност.