Всички реки на територията на общината имат повишени нива, единствено Стара река в района между селата Исперихово и Козарско е излязла извън коритото и е заляла земеделски площи, съобщиха от ОДМВР – Пазарджик.

Няма опасност за хората или жилищни сгради. Към настоящия момент има снеговалеж в районите на Велинградско и Баташко, но снежната покривка не е голяма, а там където е необходимо се почиства и се третира с пясък своевременно. През изминалата нощ най-големи количества дъжд са паднали в района на велинградското село Цветино – 52 л/км.м и пазарджишкото село Паталеница – 45 л/кв.м.

Екипите на охранителна и пътна полиция осъществяват патрулиране в районите на основните пътища, за недопускане на инциденти и за следене на тяхното състояние.

РДПБЗН и ОДМВР-Пазарджик поддържат постоянна връзка в областната и общинските администрации, Областно пътно управление, с представителите на държавните структури, отговарящи за контрола над язовирите и речните корита.

По данни на НИМХ, река Марица при Белово е покачила нивото си с 51 см, а при Пазарджик с 67 см. Река Чепинска при Велинград е повишила нивото си със 74 см, а река Тополница при село Поибрене – с 22 см.

Източнобеломорски басейн

№ ХМСРекаХидрометрична станция (ХМС)Qmin  [m3/s]Qср.  [m3/s]Qmax  [m3/s]H   [cm]Q   [m3/s]ΔH   [cm]
74650ТунджаПaвел баня0,0392,806104,4007413,46020
74850TунджаЕлхово0,80015,468210,00015818,07644
71650Марицас. Радуил0,0120,30232,349160,5758
71700МарицаБелово0,0196,185702,2298617,17151
71400Чепинска рекаВелинград0,1401,475154,49214337,52774
71480Тополницас. Поибрене0,4005,761399,8977913,85822
71800МарицаПазарджик0,30014,3901 136,0006582,40067
71801канал „Пашаарк“Пазарджик01,0197,030100,0000
72340ВъчаДевин – м. Забрал1,2509,772301,705283171,01288
72700МарицаПловдив4,00042,9401 204,28433113,67531
72460Чепеларска рекас. Бачково0,7798,622361,50015066,31376
72850МарицаПървомай5,88951,628864,000236124,5146
73480СазлийкаГълъбово1,57011,793211,97014814,98242
73550ХарманлийскаХарманли0,1594,175259,00034273,823249
73750МарицаХарманли5,000100,5811 335,000218194,19446
73850МарицаСвиленград2,000109,8091 280,000135179,70023
61650АрдаРудозем0,2303,972258,000310139,630192
61700Ардас. Вехтино0,92013,680672,000484604,318323
61500Върбицасп. Джебел0,00314,3451 536,000231410,753185