Родители на деца, които посещават уроци по народни танци в школата на танцов състав „Чудесия“, сигнализираха вчера, че не желаят да плащат таксата от петнадесет лева за месеците ноември и декември, тъй като по това време децата им не са посещавали танцовата зала.

Според тях е неправомерно събирането на такса за този период, в който децата не посещаваха присъствено и училище. Сигналът беше анонимен, ето защо за изясняване на ситуацията се обърнахме към ръководителката на танцов състав „Чудесия“ – Таня Димитрова.

Тя поясни, че до средата на ноември децата са присъствали в тренировъчната зала, а след това е създала организация за обучение онлайн.

„Всяко дете, независимо от възрастовата група имаше достъп до Фейсбук – страницата на „Чудесия“, където всеки желаещ можеше да провежда индивидуални упражнения, при домашни условия, по начина, по който се провеждат и учебните занятия онлайн.

В един календарен месец децата имат по 16 тренировки, като си направете сами сметката, каква е сумата, на която е остойностен моят труд и трудът на колегите, които ми помагат. В този смисъл, нито едно дете не е било ощетено, достатъчно е било да има желание да продължи занятията си, както са го правили и останалите. В периода, в който отново ни затвориха заради пандемията, имаше сериозен отлив от танцьори.“ – каза Таня Димитрова.

„Искам да подчертая и това, че никъде другаде в страната децата не плащат толкова минимална сума за обучение. Навсякъде таксите са над 40 лв., а тук благодарение на решението на кмета Тодор Попов сумата не е променяна от години. Не само това, общината инвестира средства в закупуването на костюмите ни, на обувките ни, за превоз и участие в национални инициативи. Разочарована и обидена съм от отношението към мен. Знанията и уменията, които имат децата след посещенията в „Чудесия“ не могат да бъдат оценени на петнадесет лева, те се учат на дисциплина, на отговорност, на работа в екип, нещо, което е много ценно и ще им служи по-късно и в живота. Държа да отбележа също, че не аз събирам по петнадесет лева от децата, това се прави в касата на Младежкия дом, като всеки родител получава и квитанция за внесената сума. Обидно ми е, че водим този разговор, защото вината за пандемията не е моя, затварянето на страната се отрази на всички ни. Държа да е ясно и това, че аз не получавам заплата за обучението по танци, аз и моите помощници сме на самоиздръжка, което означава, че сумите от таксите формират заплатите на трима души. „ – подчерта Таня Димитрова.