Вчера – 20.01.2021 г., от 13 часа, със съдействието на Общинска администрация – Пазарджик, в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе обучение на медицински специалисти от детски и учебни заведения от общини Пазарджик, Септември и Белово.

Обучението се проведе във връзка с предстоящо изследване с антигенни тестове на педагогически и непедагогически персонал в сферата на образованието.

Обучител на срещата бе директорът на РЗИ Пазарджик – д-р Фани Петрова.

На медицинските специалисти подробно бе обяснен алгоритъмът на извършване на изследването. Напомнени им бяха задължителните противоепидемични мерки, които трябва да спазват при извършване на теста.

През вчерашния ден обучения се проведоха от служители на РЗИ Пазарджик и по места, в Общини Панагюрище, Велинград и Пещера.

На медицинските специалисти се раздадоха 2031 бр. антигенни теста по предварително изготвени списъци.