Кметът на община Пещера Йордан Младенов направи оглед на детските градини „Изгрев“ и „Слънчо“ и дворните места прилежащи към тях преди старта на СМР дейности, които ще бъдат финансирани от МОН.

Той бе придружен от инж. Румяна Григорова- директор на ТСУ и общинска собственост. Градоначалникът избра възможността на място да се увери как ще бъдат осъществени монтажните и строителни работи, както и да се консултира с директорите на детските учреждения за ефективността от планираните промени.

Одобрените и финансирани проектни дейности включват подмяна на вертикалната планировка. изграждане на ВиК инсталация за отвеждане на повърхностните води от дворните пространства. В изпълнение на проектите ще бъде бъде ремонтирана съществуваща ограда в ДГ „Изгрев“.

Предвижда се подмяна на тротоарните плочи, полагане на градински бордюрни елементи като се обособяват подходи за преминаване и места за отдих на децата.Съществуващите беседки, пързалки, люлки и катерушки в дворните пространства ще бъдат укрепени и съобразени с ергономичните изисквания за ползването им от децата. Под тях ще бъде положена бетонова настилка върху която ще се монтират тартанови плочи гарантиращи безопасното използване на съоръженията от малчуганите.

Както отбеляза Младенов, „основното предназначение на гумените плочи е да предпазват от наранявания при падане“. Те имат няколко предимства: лесни са за поддържане, не позволяват хлъзгане, еластични и цветни, лесно съхнат и могат да се ползват дълго време. Ремонтните дейности предвиждат пълна подмяна на пясъчниците в детските градини и монтиране на дървени седалки.Специалисти ще тестват съществуващата електрическа инсталация на открито, както и главните разпределителни табла.

Предвидено е обновяване на външните осветителни тела и монтиране на нови там, където е необходимо. В ДГ „Изгрев“ се предвижда допълнително изграждане на входни врати към имота и монтиране на рампа на едната от тях за улеснен достъп на специализирани превозни средства. Припомняме, че в ДГ „Изгрев“са обособени 4 градински и 1 яслена група за целодневно обучение на децата. Към момента там се възпитават 125 малчугана от Пещера. В ДГ “ Слънчо“ работят 4 градински групи с 94 възпитаника.