гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

  № по редМарка / Вид оборудванеГодина на въвеждане в експлоатацияПробег/ отработени часовеМин. цена в лв. без ДДС
1.Багер Либхер  902А №2 с.№357/2662199423 796 mh38 000
2.Санитарен автомобил VW №РА6238АР1996120 000 km3 200

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 14.03.2021 г. по един от следните два начина: 

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

                                                                                                /да се посочи конкретно за кое оборудване/,

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.