Стефка Венчева, управител на САРА – консулт ЕООД и собственик на PZdnes.com

Всички партии и коалиции могат да публикуват политическа реклама в сайта PZdnes.com. Цените на платените материали и банерите са съгласно действащата тарифа на сайта.

Според приетите от Народното събрание през 2016 г. правила – цените за политическа реклама, които медиите определят по време на предизборна кампания, не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца.  Текстът в Избирателния кодекс се отнася за всички телевизии, радиа, печатни и онлайн издания. 

С тарифата и местата за публикации можете да се запознаете в сектор „Реклама“ на сайта.