На редовното си заседание насрочено за утре общинските съветници трябва да решат дали да освободят от наеми ресторантите и кафенетата, които не са работили през този месец.

Съгласно проекто-решението напълно ще бъдат опростени наемите на заведенията, които не са предлагали опцията „храна по домовете“, а вместо пълния размер, останалите ресторанти ще платят половината от дължимата на общината сума.

Това важи както за наема, така и за таксите, които заплащат ресторантьорите. Точката е заложена като втора в дневния ред, в който влиза и приема на бюджета на Община Пазарджик за тази година.