Премиерът Бойко Борисов инспектира днес строежа на язовир Луда Яна. Това е един от общо петте язовира, които се изграждат в момента, в региони, които са планински и имат проблеми с питейната вода, стана ясно от думите на придружаващия министър Николай Нанков. Заедно с тях в Панагюрище пристигна и външният министър Екатерина Захариева. Правителствената група беше посрещната от кмета на Панагюрище Никола Белишки, който беше и екскурзовод на високопоставените посетители.

Водоизточникът е от изключително значение за Панагюрище и околните населени места. Общият обем на язовира ще бъде 20 млн. куб. м, а стената му ще е висока около 50 м. Покрай него се изгражда модерна пречиствателна станция за питейни води, довеждащи водопроводи и други съпътстващи съоръжения. В рамките на изпълнението на обекта се извършват и археологически проучвания.

„Строителството на язовира е много важно, защото досега общината се захранваше със сондажни кладенци. Той ще снабдява с питейна вода близо 50 000 жители на Панагюрище и на община Лесичово“, съобщи кметът на Панагюрище Никола Белишки.

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/videos/3023166277911422

Първата копка на язовир „Луда Яна“ се състоя на 25 октомври 2016 г. Това стана когато министър на регионалното развитие и благоустройството бе Лиляна Павлова. С това реално се постави началото на строителните дейности, които се изпълняват от консорциум „Щрабаг “.

Договорът беше подписан на 1 септември 2016 г. и е на стойност 56.3 млн. лв. с ДДС и се финансира с подкрепата на Световната банка. Проектът е със срок на изпълнение 900 дни. По време на строителството на обекта работят 350 души, а след приключване на язовира постоянните работни места ще са 30.

Изграждането на язовира започна практически от начало, като ще се използва единствено частично изградената стена, за която е установено, че отговаря на съвременните геоложки и сеизмологични изисквания. Останалите допълнителни съоръжения ще бъдат разрушени и изградени наново.

Новият язовир ще е с обем 20 млн. куб.м и височина на стената от почти 50 м. Това е средно голям язовир за питейни нужди. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна”са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) с капацитет 300 л/сек, два довеждащи водопровода (1900 м гравитачен и 200 м напорен) и две помпени станции. Водоснабдителната система „Луда Яна” е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча. Язовирът може да доставя питейна вода на 45 хил. души. Освен осигуряване на питейна водаза населените места, проектът ще регулира водния отток и ще защитава от наводнения подязовирните селища, инфраструктура и обработваеми земи, ще подобри микроклимата в района на язовирното езеро.

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/videos/3023177397910310