Прегледи за деца с бронхиална астма и алергични заболявания, на които предстои да се явяват на ТЕЛК, се организират в МБАЛ „Уни Хоспитал“ при специалистите от Отделението по педиатрия. Консултациите са във връзка с обострящите се през пролетта инфекциозно-алергични заболявания. По преценка ще бъдат назначавани изследвания и консултация с пулмолог.

Прегледите ще се извършват при спазване на противоепидемичните мерки и след предварително записване на час.

Графикът за консултациите е:

  • 4 март (четвъртък) – от 09:00 – 15:00 часа;
  • 11 март (четвъртък) – от 09:00 – 15:00 часа;
  • 18 март (четвъртък) – от 09:00 – 15:00 часа;
  • 25 март (четвъртък) – от 09:00 – 15:00 часа.

Телефон за предварително записване на час: 0357/88 581