Община Брацигово въвежда нова услуга за жителите на гр. Брацигово за събиране на строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др. ), образувани от вътрешни текущи ремонти на домовете. За целта са поставени два броя  контейнери ( с обем 4 м3) за строителни отпадъци до ЖП гарата в гр. Брацигово.

      Контейнерите са предназначени само за строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и други  подобни). ЗАБРАНЕНО Е изхвърлянето на всички други видове отпадъци (битови, отпадъци от опаковки, стъкло и др.) в контейнерите.

       Всеки гражданин на територията на гр. Брацигово, желаещ  да изхвърля строителни отпадъци, трябва да подаде заявление по образец  до кмета на община Брацигово. Заявлението се подава на фронт офиса в сградата на общината.

       Съгласно §.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово, таксата за изхвърляне на строителните отпадъци на определените за целта места е  25лв./тон.

       Лице за контакти: Донка Мицова- главен специалист „ Чистота“ при Дирекция „Специализирана администрация“, тел. 03552 / 20-65, вътр. 119.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ВАС ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА!

НЕКА НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА!

НЕКА С ОБЩИ УСИЛИЯ НАПРАВИМ ГРАДЪТ НИ ПО-ЧИСТ  И ПО-ПРИВЕТЛИВ!