Пет училища от Община Пазарджик заявиха своята съпричастност към проблема с тормоза в училище и в социалните мрежи като изпратиха снимка с рамката „Търсим винаги доброто“ – част от новата инициатива на МКБППМН. Участници във фото предизвикателството са:

  •  3 „а” клас на СУ „Георги Брегов“, с  класен ръководител Радка Личкова, 
  • 2-3 клас от ОУ „Стефан Захариев”, с класен ръководител Десислава Асенова,
  • 3 „б” клас от НУ „Васил Друмев, с класен ръководител Спаска Георгиева,
  •  3 „б” клас на  ОУ „Свети Климент Охридски”, с класен ръководител Ангелина Пенчева,
  • 3 „а” клас от НУ „Никола Фурнаджиев”, с класен ръководител Тодора Петрова.

Трите снимки с най-много харесвания ще получат награди, а кои са те, ще стане ясно днес, 10 март, от 12.30 часа пред зала „Маестро Георги Атанасов”.

Инициатива под надслов „Търсим винаги доброто!” цели да насочим вниманието на децата и обществеността към проблема с тормоза в училище и в социалните мрежи, да говорим открито за съществуването му и да търсим работещи решения. Сред тези решения е изпращането на позитивни послания до възможно най-широк кръг хора.

Затова предстои обявяването на онлайн конкурси за снимка по повод Деня на щастието – 20 март, Деня на семейството – 15 май, Деня на приятелството – 9 юни и Деня на добротата – 13 ноември.

На тормоза може да се противодейства чрез изграждане на знания и умения за ефективно общуване, решаване на конфликти, позитивни взаимоотношения. Темите са включени в Програмата с беседи, информационни срещи, дискусии, тренинги, ролеви игри, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН в училищата в Община Пазарджик през учебната 2020/2021 година.