обявява процедура по набиране на оферти от транспортни фирми за възлагане на транспортни услуги за вътрешен превоз на товари, свързани с дейността на фирмата на територията на страната.

Извършвана услуга:

Транспортиране на суровини, материали и/или готова продукция с МПС с товароносимост / полезен товар /, както следва:

 • До 5 тона
 • До 12 тона
 • До 22 тона

Изисквания към транспортните фирми :

 1. Валидна фирмена регистрация
 2. Валиден транспортен лиценз за превоз на товари на територията на Република България;
 3. Удостоверение от БАБХ за превоз на фуражни добавки
 4. Валидна Застраховка за превоз на товари с покритие до 250 000 лева
 5. Технически изправни МПС оборудвани с водонепроникваемо покритие, недопускане на възможност за течове и повреда на товара
 6. Наличие на между 6 бр. и 12 бр. укрепителни колани вътре в товарното помещение за укрепване на товарите.
 7. Наличие на  между 2 – 4 бр. групажни дъски за укрепване на товарите
 8. Наличие на оборудване за безопасност и ЛПС на водачите на МПС
 9. Наличие на постоянна връзка с водача и информация във всеки момент за движението на МПС.
 10. Наличие на падащ борд за камионите до 5 т
 11. Време за реакция – до 2 часа след подаване на заявка

Молим, офертите да бъдат предоставени в отдел Деловодство, на Биовет АД, в запечатан непрозрачен плик в срок до 25.03.2021г.