ДО

СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,

            Днес с дълбока признателност изказвам своя поздрав към Вас по повод Световния ден на социалната работа, изразявайки моето уважение и благодарност към Вас!

          На този ден световната общност признава приноса на социалните работници в мисията за постигане на устойчив и достоен живот на тези, които имат нужда от навреме протегната ръка!

          Благодаря Ви за упорития труд, постоянство, усърдие и всеотдайност, с които реализирате своята благородна и хуманна професия!

          На всички Вас пожелавам здраве, лично щастие и неизменна вяра в силата на споделеното и подкрепеното добро!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Тодор ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

16 март 2021 г. Гр. Пазарджик