През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната в област Пазарджик са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата – 3 923. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях намалява – с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г. е 35 500, или с 30.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 98.4% от тях са осъществени от български граждани и 1.6% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 24.6%, следвани от Румъния – 11.3% и Украйна – 9.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2021 г. в област Пазарджик намаляват с 24.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 18 122. От всички пренощували лица 99.1% са българи и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 168 и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 31.2%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 11.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2021 г. достигат 2 149 334 лв., или с 28.0% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани с 83.8%, а приходите от български граждани намаляват с 23.2%