Списъците с желаещите да получат дърва за огрев горското стопанство получи от община Пещера. 1243 човека от населените места в общината са заявили да получат дърва. До момента над 350 граждани, които са заявили желанието си, вече са закупили дърва.

С писмо на общината от 17 март 2021 г., горското стопанство е уведомено да преустанови всякакви действия по доставка на дърва и да върне в Общинска администрация всички списъци, включващи записаните лица, нуждаещи се от дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022.  Към момента 36 граждани, които вече са заплатили, не могат да получат дървата си.

Заповедта за спиране доставката на дърва за огрев ще породи напрежение в местното население. Това заяви директорът на Южноцентрално държавно предприятие Ботьо Арабаджиев в разговор с кмета на Пещера Йордан Младенов. ,,Подобни действия целят извличане на политически дивиденти и не е уместно предприятието и стопанството да бъдат замесвани”, коментира Арабаджиев.