Основните приоритети на Програмата за ускорено догонващо развитие на ДПС са ориентирани към ускорен и догонващ икономически растеж около 5-6% годишно. Само с такъв растеж България може да се откъсне от последното място по повечето икономически показатели и да се включи в общия растеж на европейската икономика.

За това е необходимо страната ни да се включи в европейския процес на подкрепа и развитие на технологичните иновации с участието на българския бизнес от всички отрасли на производство и услуги. Само такъв подход ще ни помогне да създаваме работни места, да инвестираме в професионална квалификация и до постигнем достойно заплащане на труда и повече високоплатени работни места за младите хора.

ДПС ще работи за развитие на ключови сектори с потенциал за развитие на зелената икономика – чиста вода, чиста храна, чист въздух и чиста енергия. Модерното иновативно и екологично земеделие е реална възможност за Пазарджишки регион. Биоземеделието с висока принадена стойност е гаранция за справедливи доходи на фермерите и чиста околна среда, която да гарантира развитието на туризма и особено формите за екологичен, насочен към младите туризъм, който предоставя услуги в чиста природа, предлага чисти храни и щадящи природата атракции.

Чистата енергия и енергийна ефективност биха допринесли за намаляване на разходите на домакинствата, намаляване на въглеродните емисии и чиста среда.

За ДПС дигитализацията не е лозунг, а начин на живот, който повишава уменията, достъпа да услуги и изграждане на икономика на знанието.

Участието на активните граждани във всички нива на управлението за ДПС е елемент от демократичното развитие на страната, който позволява и контрол над местните и държавни власти.

Програмата на ДПС гарантира промяна за всеки гражданин: ниски разходи за енергия, ефективно и гарантиращо доходи земеделие, безплатни обучителни програми за преквалификация, гарантирана работа за младите, качествено образование, достъпно и качествено здравеопазване, равен достъп до административни услуги.

За бизнеса ДПС планира достъпно и опростено финансиране от европейски програми, достъп до кредите за зелени и иновативни технологии, национални програми за подкрепа на ключови сектори и дигитализация, приоритизиране на малкия и среден бизнес, понижаване на административната тежест, възможности и подкрепа за новосъздадени фирми и иновативни предприемачи.

Листата на ДПС за област Пазарджик съчетава опита и младежката амбиция, представлява всички общности в областта, познава проблемите на населените места и предлага решения, които могат да бъдат реализирани от Програмата за ускорено догонващо развитие на ДПС.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!