Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и въведени нови противоепидемични мерки, считано от 23 март (вторник), Регионална библиотека “ Никола Фурнаджиев“-гр. Пазарджик няма да работи с читатели. Мярката важи до 31 март 2021 г.

Работното време на библиотеката ще бъде от 8,30 до 17.00 ч., като служителите в Регионална библиотека“ Н.Фурнаджиев“ ще изпълняват вътрешни дейности.