Вместо традиционното провеждане на заседанието на местния парламент в последния четвъртък на месеца, този път сесията е насрочена за понеделник – 29-ти март.

Припомняме, че заради разпространението на заразата от коронавирус обсъжданията и решенията на местните депутати преминават не в пленарна зала, а в концертната „Маестро Георги Атанасов“, тъй като капацитетът ѝ позволява спазването на необходимата дистанция.

Също в унисон с противоепидемичните мерки на заседанията не се допускат посетители, а се излъчват директно в интернет.

Дневният ред включва общо 25 точки, като последната е питания.

Преди това обаче съветниците ще трябва да гласуват дали да приемат извършените от ВиК Пазарджик през 2020 г. инвестиции направени като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договора с Асоциацията на ВиК операторите на обособената територия.

В дневния ред е включено и приемане на годишна програма за читалищната дейност в Община Пазарджик, както и обезпечение на авансово плащане по одобрения проект на Община Пазарджик за „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.

Припомняме, че в рамките на програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ в областния център ще бъдат подменени 1 057 лампи. Стойност на проекта – 1 041 949 лв., а продължителността – 18 месеца.

С изпълнението на проекта се прави крачка към модернизацията на цялото улично осветление в община Пазарджик.

В Пазарджик се планира да се замени осветлението на основните магистрали, да се въведе система за автоматизация и контрол и да се контролира потреблението.

Според кмета Попов до 2022 г. ще може да се подмени осветлението в целия град и в населените места на общината със средства от други проекти.

В дневния ред са включени още няколко точки, свързани с изработването на ПУП на имоти в различни населени места в общината, както и определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети и стоматологичен кабинет.

Част от точките включват още отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за миналата година, както и информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, приета с Решение № 95/30.04.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г., актуализирана с Решение №139/28.09.2017 г. с План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух.