Кредитът е полезен финансов инструмент, който може да разреши вашия проблем и да задоволи нуждата ви от средства. При кандидатстване за кредит трябва да отговаряте на редица условия на отпускащата го институция, като един от най-съществените фактори е месечната вноска на пожелания от вас кредит да съответства на доходите ви. Съотношението на дълга към дохода е критерий, който финансовите институции разглеждат при одобрение на заявен заем. Ако кандидатствате за кредит, чиято месечна вноска заедно с останалите ви фиксирани задължения (кредити, наеми, лизинги) надвишава 60% от месечните ви доходи, ще бъдете определен за ненадежден платец и почти сигурно ще получите отказ.

Как обаче да изчислите каква ще бъде вашата месечна вноска при различни суми и срок за изплащане? Това е важна стъпка, която подпомага получаването на желания кредит и лесно може да бъде извършена с кредитен калкулатор на сайта на съответната финансова институция.

        Какво съдържа и какво показва кредитният калкулатор?

        Най-просто устроените кредитни калкулатори, дават възможност да изберете сума и срок за изплащане на кредита и автоматично изчисляват вашата месечна вноска. Използвайки подобен калкулатор за секунди ще разберете каква ще бъде вноската ви по кредита и може да изпробвате различни суми и срокове за изплащане, за да намерите най-подходящия вариант за вас, отговарящ на доходите и възможностите ви. По-сложните калкулатори имат повече опции и дават възможност да въведете гратисен период, промоционална лихва, такса за кандидатстване и обработване.

        Използвайки кредитен калкулатор, ще се запознаете не само с месечната вноска по кредита ви, но и с лихвения процент и ГПР. ГПР е годишният процент на разходите по кредита ви. При теглене на кредит винаги трябва да съблюдавате ГПР, тъй като не е изключено кредити с по-ниски лихви да имат по-високо ГПР и съответно да са по-скъпи от кредити с по-висок лихвен процент.

Максималният годишен процент на разходите не може да надвишава 49.99% по установения регламент от БНБ. В годишния процент на разходите са включени евентуални такси за одобрение, ако финансовата институция изисква такива, комисионни, застраховки и други. Застраховката оскъпява вашия кредит, но тя осигурява финансовото ви спокойствие и стабилност в случай на неочаквани събития. Защитата на кредита ви гарантира, че в случай на безработица, болнично лечение, загуба на трудоспособност или злополука вие ще запазите финансовата си стабилност и чистото си кредитно досие, а застрахователната компания ще поеме частично или изцяло изплащането на остатъка от вашия заем. Някои застрахователни компании включват в плана си не само покриване на кредита, но и изплащане на допълнително обезщетение при настъпване на застрахователно събитие. Сключването на подобна застраховка е плюс, поради което си струва да оскъпите малко месечната си вноска в името на това да си осигурите спокойствие.

        Имайте предвид, че е от съществена важност при изчисления на конкретен кредит е да ползвате точно кредитния калкулатор на страницата на финансовата институция, от която желаете да изтеглите кредит, а не който и да е кредитен калкулатор. Калкулаторите работят с предварително заложени алгоритми и са разработени за конкретната финансова институция, съобразени с нейните лихви, ГПР, минимален и максимален размер на кредита и т.н.

        Някои по-опростени кредитни калкулатори не показват такси за разглеждане на документите, за предсрочно погасяване на кредита, за бърз превод на средствата и други възможни допълнителни такси, въведени от някои финансови институции, но все пак ще ви бъдат изключително полезни в изчисляване на месечната вноска. За останалите изискуеми плащания е необходимо да се консултирате с представител на финансовата институция преди да вземете своето окончателно решение.