Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще продължи, като до момента санирани в областта са 69 сгради, а има подадени заявления за саниране на още 149.

По оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат модернизирани сградния фонд и апаратурата на деветте филиала на спешната медицинска помощ в областта. Ще продължи реализацията и на важни инфраструктурни проекти, защото добрата инфраструктура е предпоставка, както за привличане на нови инвеститори, така и  за стимулиране на местната икономика, чрез развитие на туризма.

Инфраструктурните проекти ще продължат с може би най-ключовият такъв, а именно Западния обход на Пазарджик. Той ще бъде с дължина 5.9км., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Отсечката ще бъде с две платна, всяка от по две ленти за движение. Предвидено е изграждане на 4 кръгови, 1 надлез над ЖП линия София-Пловдив.

Над сегашния мост на река Марица в Пазарджик ще бъде изградено изцяло ново дясно платно, а лявото ще бъде ремонтирано. Целта на този проект е да се облекчи трафика, който е особено интензивен там в пиковете часове на делничните дни. В момента се проектира, а скоро ще бъде възложен ремонтът на републиканския път Пазарджик-Стрелча.

Предвидено е да бъдат ремонтирани и части от републиканския път Огняново-Исперихово. Всички тези инфраструктурни проекти ще създадат необходимите предпоставки Пазарджик и Пазарджишка област да станат притегателен център на нови потенциални инвеститори.

Инфраструктурата е едно от най-важните неща, от които хора готови да стартират свое инвестиционно намерение се интересуват. Ще работим последователно и градивно в посока на това Пазарджик да се явява като естествен продължител на процесите по все по-развиващата се икономически България.