Във връзка с подадена по-рано в днешния ден справка, относно новооткритите лица през последното денонощие, РЗИ Пазарджик конкретизира, че двегодишното дете е от село Величково и посещава яслена група в ДГ „Здравец“ – град Пазарджик.

На директора на ДГ „Здравец“ – град Пазарджик е връчено предписание, групата е поставена под карантина, предприемат се необходимите противоепидемични мерки.