Новоизбраният депутат от нашия избирателен район Тодор Василев, вчера е навършил тридесет и седем години. Според справката от Народното събрание парламентаристът е положил клетва за вярност към Родината точно на рождения си ден. Все още нямаме данни как изглежда той, тъй като от деловодството на Парламента не са качили снимките на новите народни избраници. Припомняме, че и до момента никой от Пазарджик не е наясно с професията на Тодор Василев. С нетърпение очакваме да научим и родното място на депутата, както и професионалното му развитие до този момент.

Пак според справката от Народното събрание обаче, Тодор Василев е присъствал на вчерашното и днешното заседание, защото е положил подписа си под редица документи. Ето кои са те:

АКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Законопроект за изменение на Закона за политическите партии

Проект на решение за избиране на секретари на Четиридесет и петото Народно събрание

Проект на решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19

Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото Народно събрание

Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и петото Народно събрание

Проект на решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., доп., бр. 95 от 2020 г.)

Проект на решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 4 години

Проект на решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., доп., бр. 95 от 2020 г.)