ДО

ДИРЕКТОРА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ – ПАЗАРДЖИК,

ТВОРЧЕСКИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП,

 РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ШКОЛИ И СЪСТАВИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕРОВСКА,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ,

Щастлив съм, че имам честта да Ви поздравя по повод петдесетгодишния рожден ден на Младежки дом – Пазарджик!

Институция, която е в зрелостта на своето съществуване, и в същото време гори с духа на младите – това е нашият Младежки дом. За разлика от много други места в страната, тук наистина живее духът на творчеството, на таланта, на позитивната енергия. Това се дължи на всички Вас, които осъзнавате колко е важно да се даде на едно дете, на един млад човек, онзи първи насърчаващ поглед, онова окуражаващо – „Ти можеш!”. И да му осигуриш простор за изява, свобода на въображението и таланта, бъдеще.

Осъзнавам, че това не е лека мисия. Особено днес. Но също така съм сигурен, че любовта към изкуството и това да заразяваш и другите с нея е тази, която Ви дава сили да продължавате.

В Младежки дом – Пазарджик са израснали и възпитани няколко поколения. Много съвременни творци са направили първите си стъпки тук. В този смисъл е важно да оценим добрите традиции. Тайната на дълголетието  обаче се крие в непрекъснатия стремеж към иновативност и адекватно отношение към младите хора.

 А Вие успявате да държите ключа към нея. Затова, имате моята подкрепа и благодарност за доброто партньорство.

Бъдете здрави, позитивни и винаги търсещи!

Честит празник!

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик