Двама шестокласници от град Ветрен извършиха доблесна постъпка. „Гордеем се с Боян Чавдаров и Христомир Караиванов от 6 клас, които намериха пари и ги върнаха.

Притежателят е открит и са му предадени парите!“ – съобщи директорката на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ – Лена Парова.

Въпреки че са имали възможност да задържат намерената сума, те не са се поколебали да потърсят помощта на по-възрастни от тях хора и са зарадвали собственика на парите, който е дете от същото училище.