Вярващите да не целуват иконите. Върбовите клонки на Цветница да се раздават извън църквите. Това са част от препоръките на здравните власти към Църквата по повод Цветница и Великден.

На Цветница и Великден в храмовете задължително да се спазва физическа дистанция от поне 1,5 метра и вярващите да носят предпазна маска. Изключение се прави за свещениците. Трябва да се осигурят дезинфектанти, както и да се извършва дезинфекция на храмовете, регулиране на потока хора, да се отварят прозорците по възможност и да се обособят отделни коридори за вход и изход на миряните.

Достъп до храма хората ще имат, но здравните власти препоръчват още това да става в моменти и часове, когато няма струпване на хора. Препоръките се отнасят и за посещенията на заведения за хранене.