Ваня СТЕФАНОВА, главен експерт в Община Брацигово

На 7 май, в късния петъчен следобед, фоайето на НЧ „Васил Петлешков – 1874“ бе домакин на литературното представяне на второто фототипно издание на Юбилейна книга посветена на 50 годишнината от Априлското въстание.

След почти година застой, поради епидемиологичната обстановка в страната, отново възраждаме духа на културните търсения във времето…

„Свободна България трябва всяка година да празнува тържествено най-голямото ни национално дело – Априлското въстание.“ Това ни завещава един от членовете на Учредителния комитет за организиране на честванията по повод 50 годишнината от Априлските събития в Брациговски въстанически пункт – Георги Манчев.

Верни на повелята издателство „Зеница“ и по специално титулярът на издателството Николай Аджеларов подариха на брациговци второто издание на една малка своеобразна историческа бибилийка за събитията от пролетта на 1876 г.

Фототипното издание на Юбилейната книга от 1926 г., посветено на 145 та годишнина от Априлската епопея и 95 години от учредяването на Комитета за увековечаване делата на борците от Априлското въстание през 1876 г., ни поднася по своеобразен начин революционно-романтичните събития от преди век и половина. Наричаме тази юбилейна книга малка бибилия, защото както в светите писания, евангелистите представят по свой начин събитията около разпятието и възкресението Христово, така и тук съставителите й от онова време Иван Йеремиев, Георги Манчев, Никола Петлешков, Никола Лабов, Данийл Юруков, Христо Пъртъчев, Борис Гюлеметов и др. от свое полезрение представят събитията в Брациговски въстанически пункт през всичките 16 дни на геройство и плам.

На страниците на юбилейната книга са засегнати важни теми като уникалната отбрана на Брациговски въстанически пункт, неизнесени факти за брациговския апостол – Васил Петлешков, за ролята и участието на жената – брациговка в Априлското въстание. Поместени са малко известни литературни произведения на наши творци за славно Брацигово, както и художествени произведения на наши класици за Брацигово.

И нещо наистина уникално, на страниците на юбилейната книга от 1926 година е съхранен Химнът на Брацигово по текст на Любомир Бобевски и музика на Димитър Генев.

Уникалното е, че освен текста е публикуван и нотния лист с музиката на химна, предназначен за смесен хор по изискването на авторите му.

Благодарим още веднъж на човека с възрожденски дух, Николай Аджеларов, за родолюбивата му дейност и желание да съхранява родовата памет жива. Пожелаваме на издателство „Зеница“ още дълги години ползотворна творческа дейност.