Посмъртно със званието „Почетен гражданин на Брацигово“ днес бе удостоена езиковедът Елена Трайчева Георгиева (Керпичева) (1930–2007), ст.н.с. І ст. д-р.

Елена Георгиева завършва основното и средното си образование в родния си град Брацигово. Тя е от първия випуск на брациговската гимназия, която по това време носи името „Девети септември“.

Завършва „Българска филология“ в СУ“Св.Климент Охридски“, където е била студентка в потока на Любомир Андрейчин. Цялата ѝ кариера преминава в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН. Чела е лекции в СУ“Св.Климент Охридски“. Преподавала е в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Била е лектор по български език и в Университета на град Лион, Франция. Членувала е в Международния комитет на славистите.

Неин син е езиковедът Борислав Георгиев.

Тя е авторка на многобройни публикации по синтаксис на съвременния български книжовен език, по история на новобългарския книжовен език, по езикова култура и езиково строителство.

Част от нейните публикации са посветени на обособени части в българския книжовен език, словоред на простото изречение, словоред на усложненото просто изречение, езикова култура и езиково обучение

Елена Георгиева е била редактор и съавтор на 3-томната академична Граматика на съвременния български книжовен език, отговорен редактор и автор в Правописен речник на съвременния български книжовен език (1983/1995), отговорен редактор и съавтор на еднотомната академична История на новобългарския книжовен език (1989 г.).

Всяка година на празника на Брацигово се избира и нов почетен гражданин, традицията бе спазена и тази година по време на тържествената сесия на Общинския съвет в родопския град. Предложението за Елена Георгиева е постъпило от Граждански комитет „Памет“ и е било внесено в деловодството от Владимир Батаклиев, съобщи главният експерт от отдел „Образование и култура“ в община Брацигово – Ваня Стефанова.