Уважаеми съграждани, изповядващи исляма,

Празниците са време на духовно единство и разбирателство, в което всички хора се обединяваме. Поздравявам ви най – сърдечно по повод светлия празник на мюсюлманите Рамазан Байрам. Три дни вие ще отворите домовете си за прошка, уважение към родителите и близките, за съпричастност, толерантност, мир и  милосърдие.

Добросъседството, което цари в Пещера е символ за етническо разбирателство – модел за цялата страна. Сигурен съм, че след духовното пречистване през изминалите 4 луни, вие отново ще покажете, че сте добри съседи, почтени хора и мирни жители.

Байрамът е ден за радост и веселие, ден за протегната десница и надежда.

Пожелавам на вас и вашите семейства  здраве, щастие и благодат! Бъдете честити !

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА