Шестима служители на „Биовет“ АД придобиха днес своите сертификати за наставници, след обучение в Професионалната гимназия по химия и химични технологии в Пазарджик.

Галя Николова, Мария Гагова, Иванка Келчева, Антони Петров, Георги Тодовичин и Николай Гигов получиха документа си за педагогическа квалификация от директора на училището – Тодор Джамбов. „Всеки от тях има право да обучава до пет ученика“, поясни зам.-директорът Нели Стамболиева.

Пожелавам ви новите ученици с удоволствие да работят при вас и вие да бъдете техни успешни наставници. Това, което придобиват като умения в Биовет“АД нашите ученици е много важно за тяхното бъдеще. Изказвам благодарност на вашето ръководство и ви поздравявам с успешното завършване на вашето обучение. – каза директорът Тодор Джамбов.

Обучението е част от проект за развитие на дуалното обучение в образователната система на страната. Дуалното обучение в професионалната гимназия обхваща двугодишен период от време, като учениците от 11 кл. имат два дни практически занятия в „Биовет“ АД, а зрелостниците прекарват три дни от седмицата си в реална работна среда.

Всеки от възпитаниците на училището получава реално заплащане на своя труд по време на практиката си в предприятието, като е важно да отбележим, че транспортът, работното облекло и личните предпазни средства се осигуряват от предприятието. Фирмата се е погрижила и за безплатен обяд на обучаемите. Най- усърдните от тях ще намерят своето работно място незабавно след приключването на Професионалната гимназия по химия и химични технологии в Пазарджик.“ – поясни Георги Щерев от „Биовет“ АД, който координира връзката между училищата и предприятието.

След завършване на средното им образование учениците, които имат желание да продължат във висше учебно заведение по специалности свързани с химическата индустрия, могат да разчитат на стипендия от „Биовет“ АД за целия срок на обучението.

За новата учебна година Професионалната гимназия по химия и химически технологии ще приеме пълна паралелка от желаещи да се обучават по специалността „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“. 

Тодор Джамбов: За нас е чест да партнираме с „Биовет“АД

От две години имаме дуална система на обучение в партньорство с „Биовет“ АД.  Този контакт е много важен за професионалното образование, благодарение на практическите си занятия учениците свикват да познават реалната работна среда. Една от нашите паралелки обучава по специалността „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ и възпитаниците ни провеждат практиката си в „Биовет“ АД. За нас, като училище е изключително важен контактът с фирмите, и то не случайни, а големи фирми, които могат да дадат професионална реализация на нашите ученици.

Още когато ги записвазме те знаят, че могат да станат средни специалисти и да намерят работа в най-голямата фирма за производство на лекарства и лекарствени препарати – Биовет АД. Изключително сме благодарни, че имаме възможност да бъдем партньори с тях.

Завършва двугодишният период на паралелката „Фармация и можем да се поздравим с едни добри резултати за времето прекарано в обучение, в това голямо дружество, ние сме доволни, че можем да се докоснем до най-високите технологии в специалността. Искаме да развиваме това партньорство.

 Тази година отново ще имаме една паралелка, която също се надяваме да може, да премине през целия цикъл на производството в тази световна фирма. За нас е удоволствие и чест да си партнираме с най-добрите в страната. Благодаря на г-н Георги Щерев, който е нашият медиатор – връзката между нас и фирмата, без да е педагог той е с прекрасно разбиране към учениците. Да си пожелаем успех. За нас това не е само въпрос на развитие, но и въпрос на престиж.

Нели Стамболиева: Справихме се добре с предизвикателството

 

Това обучение за нас бе предизвикателство, с което се справихме добре. Проектът за обучение на наставници е разписан, за да подпомогне родителите и децата при избор на професионално развитие. Проектът подпомага наставниците и работодателите, а също така и училищата чрез знания и умения от чисто практическо ниво. Забелязва се много положителна промяна в отношението на децата към образователния процес. Те придобиват умения за работа в екип, съобразяват се с мнението на своите наставници и го зачитат. В социален план се развиват много по-добре от своите връстници, които не са системата на дуалното обучение. То е една добра база на една маса да седнат всички заинтересовани страни – учители, родители и бизнес.