Тест за доказване на антитела срещу COVID-19 по хемилуминесцентен метод се извършва в МБАЛ – Пазарджик.
Този вид тест идентифицира неутрализиращи антитела към RBD/ рецептор – свързващ домейн/ на протеин S1.
Максималната чувствителност на теста се постига след 15-я ден от началото на симптомите. Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция.
Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина не по-рано от 2 седмици /оценка на ваксиналния отговор/. За проследяване на концентрацията на вирус-неутрализиращи антитела във времето, трябва да се използва един и същ метод- хемилуминесцентен метод на аналитична платформа „Access 2“ на американската фирма Beckman Coulter. Пробите се вземат в Клинична лаборатория на МБАЛ-Пазарджик всеки работен ден. За изследването се взема венозна кръв. Резултатът се получава в рамките на деня.
Работно време на Клинична лаборатория : от 7,30 до 13,30 ч.
Цената на теста  е 35,00 лв